Waterstof Bond-voorbeelden (chemie)

Wat zijn enkele moleculen met waterstofbruggen?

Waterstofbindingen komen voor wanneer een waterstofatoom dipool-dipool aantrekking tot een elektronegatief atoom ondergaat. Gewoonlijk komen waterstofbindingen voor tussen waterstof en fluor, zuurstof of stikstof . Soms is de binding intramoleculair, of tussen atomen van een molecuul, in plaats van tussen atomen van afzonderlijke moleculen (intermoleculair).

Voorbeelden van waterstofbruggen

Hier is een lijst van moleculen die waterstofbruggen vertonen: