Wat betekent "C'est-à-dire" in het Frans?

Learn How to say "Ik bedoel"

C'est-à-dire is een veel voorkomende uitdrukking in het Frans en je kunt het gebruiken als je wilt zeggen "Ik bedoel" of "dat is". Het is een manier om duidelijk te maken wat je probeert uit te leggen en je zult het erg handig vinden in gesprekken.

De betekenis van C'est-à-dire

C'est-à-dire wordt uitgesproken zeg ta herten . Het vertaalt zich letterlijk naar "dat wil zeggen" en gebruikt het Franse werkwoord dire (om te zeggen) . We vertalen het echter meestal naar 'dat is' of 'ik bedoel'. Je kunt het zelfs gebruiken om het geschreven voorbeeld van "ie" te vocaliseren

De uitdrukking wordt gebruikt om iets uit te leggen of uit te weiden dat zojuist is gezegd. U kunt het ook gebruiken om om opheldering te vragen. Bij informeel schrijven kan c'est-à-dire worden afgekort tot c-à-d , càd of zelfs cad .

De zin is binnen het normale register , wat betekent dat het deel uitmaakt van het dagelijks taalgebruik. In het Frans is het acceptabel om het in zowel formele als informele settings te zeggen.

Voorbeelden van C'est-à-dire in Context

Er zijn veel situaties waarin u de zin zou kunnen gebruiken. In principe kunt u altijd rekenen op c'est-à-dire wanneer u wilt verduidelijken.

Als een ander voorbeeld zou je de zin in een gesprek zoals dit kunnen gebruiken: