Polysyndeton (stijl en retoriek)

Woordenlijst met grammaticale en retorische termen

Definitie

Polysyndeton is een retorische term voor een zinsstijl die veel coördinerende conjuncties gebruikt (meestal en ). Adjectief: polysyndetic . Ook bekend als redundantie van copulatieven . Het tegenovergestelde van polysyndeton is asyndeton .

Thomas Kane merkt op dat "polysyndeton en asyndeton niets anders zijn dan verschillende manieren om een lijst of serie te behandelen ." Polysyndeton plaatst een conjunctie ( en, of ) na elke term in de lijst (behalve, natuurlijk, de laatste); asyndeton gebruikt geen voegwoorden samen en scheidt de voorwaarden van de lijst met komma's .

Beide verschillen van de conventionele behandeling van lijsten en series, dat wil zeggen alleen komma's gebruiken tussen alle items behalve de laatste twee, deze worden vergezeld door een conjunctie (met of zonder een komma - het is optioneel) "( The New Oxford Guide to Writing , 1988).

Zie onderstaande voorbeelden en opmerkingen. Zie ook:

Etymologie
Van het Grieks, "samengebonden"

Voorbeelden en opmerkingen

Uitspraak: pol-ee-SIN-di-tin