'Meer' vertalen

'Más' kan meestal worden gebruikt

Het Engelse 'meer' kan meestal worden vertaald als más in het Spaans, ongeacht of het functioneert als een bijwoord , bijvoeglijk naamwoord of voornaamwoord .

Drie voorbeelden van elk van die woordsoorten zijn respectievelijk te zien in deze zinnen:

Merk op dat bij het vertalen van Spaans naar Engels " más + adjective" of " más + adverb" vaak wordt weergegeven als een woord dat eindigt op "-er" in plaats van "more" te gebruiken. Zo is más fácil bijvoorbeeld 'eenvoudiger'.

'Meer dan' vertalen

Wanneer "meer dan" wordt gebruikt om een ​​vergelijking tussen twee acties te maken, wordt dit meestal vertaald als más que .

Echter, "meer dan" wordt más de wanneer het wordt gevolgd door een nummer:

'De Meer' vertalen

De gebruikelijke manier om de uitdrukking "des te meer" uit te drukken als het onderwerp van een zin in het Spaans is cuanto más :

In het Engels wordt "hoe meer" vaak twee keer gebruikt als onderdeel van een duplicatieve constructie, bijvoorbeeld: "Hoe meer u weet, hoe meer u kunt doen." In het Spaans wordt deze duplicatie niet gebruikt. Gebruik gewoon más voor het tweede deel van de zin: Cuanto más sepa, más se puede hacer.

De subjunctieve of indicatieve stemming kan na cuanto más worden gebruikt. In navolging van de typische gemoedstoestanden, wordt de indicatie gebruikt om te verwijzen naar wat echt is, naar de aanvoegende wijs naar mogelijkheid.

Sommige sprekers vervangen mientras , contra of entre voor cuanto . Dergelijk gebruik komt vaker voor in spraak dan op schrift en kan in sommige regio's als informeel of ondermaats worden beschouwd.