Hoe het Franse woord te gebruiken Se Rendre Compte

Het Franse woord se rendre compte, uitgesproken als : "ra (n) dr (eu) ko (n) t" betekent "realiseren" of "bewust zijn".

Voorbeelden

Je ne me suis pas rendu compte qu'il allait arriver ce soir - Ik wist niet dat hij vanavond zou arriveren

Tu te rends compte de la situation? - Ben je je bewust van de situatie?

Et il l'a fait, tu te rends compte! - En hij deed het, kun je je voorstellen!

Gerelateerd: rendre - om terug te geven, terug te keren