De vele betekenissen van het woord 'spel'

De volgende idioma's en uitdrukkingen gebruiken 'game'. Elk idioom of uitdrukking heeft een definitie en twee voorbeeldzinnen om deze gemeenschappelijke idiomatische uitdrukkingen te helpen begrijpen.

Voorsprong op het spel

Definitie: een voordeel hebben ten opzichte van een situatie

In deze fase van het spel

Definitie: op een bepaald moment in een proces

Eerlijk spel

Definitie: iets waarvan gebruik mag worden gemaakt

Plezier en spellen

Definitie: plezierige activiteiten

Spel dat twee kunnen spelen

Definitie: algemeen gebruikt om te verwijzen naar een negatieve tactiek die iemand ook zou kunnen gebruiken om te concurreren

Geef het spel weg

Definitie: Onthul een geheim

Naam van het spel

Definitie: het soort activiteit dat wordt genoemd

Nieuw balspel

Definitie: een nieuwe situatie

Het spel is begonnen

Definitie: De situatie gaat verloren en heeft een negatief resultaat