De geografie van Kerstmis

The Geographic Diffusion of Christmas, a Near Global Holiday

Elke 25 december komen miljarden mensen over de hele wereld samen om de kerstvakantie te vieren. Terwijl velen de gelegenheid wijden aan de christelijke traditie van de geboorte van Jezus, herdenken anderen de eeuwenoude gebruiken van de heidenen, de inheemse volkeren van het voorchristelijke Europa. Toch kunnen anderen doorgaan met de viering van Saturnalia, het feest van de Romeinse god van de landbouw. En de viering van Saturnalia omvatte het oude Perzische feest van de onoverwinnelijke zon op 25 december.

Hoe dan ook, men kan zeker veel verschillende manieren tegenkomen om de gelegenheid te vieren.

Door de eeuwen heen zijn deze lokale en universele tradities geleidelijk samengevoegd om onze moderne kersttraditie te vormen, misschien wel de eerste wereldwijde vakantie. Tegenwoordig vieren veel culturen over de hele wereld Kerstmis met een grote verscheidenheid aan gewoonten. In de Verenigde Staten zijn de meeste van onze tradities overgenomen van het Victoriaanse Engeland, die zelf werden geleend van andere plaatsen, met name het vasteland van Europa. In onze huidige cultuur kunnen veel mensen bekend zijn met de kerststal of misschien een bezoek brengen aan de kerstman in het plaatselijke winkelcentrum, maar deze gemeenschappelijke tradities waren niet altijd bij ons. Dit dwingt ons om wat vragen te stellen over de geografie van Kerstmis: waar kwamen onze vakantietradities vandaan en hoe zijn ze ontstaan? De lijst met kersttradities en -symbolen in de wereld is lang en gevarieerd.

Over elk exemplaar zijn verschillende boeken en artikelen afzonderlijk geschreven. In dit artikel worden drie van de meest voorkomende symbolen besproken: Kerstmis als de geboorte van Jezus Christus, de Kerstman en de kerstboom.

Oorsprong en verspreiding van Kerstsymbolen

De Bijbel geeft geen verslag van toen Jezus werd geboren. Sommige aanwijzingen wijzen erop dat zijn geboorte ergens in het voorjaarsseizoen plaatsvindt, hoewel een specifieke datum niet is bevestigd. De geschiedenis vertelt ons dat hij werd geboren in de stad Bethlehem, gelegen in het moderne Palestina, ten zuiden van Jeruzalem. Daar werd hij kort na zijn geboorte bezocht door magiërs of wijzen uit het oosten, met geschenken van goud, wierook en mirre.

Kerstmis werd aangewezen als de geboorte van Jezus in de vierde eeuw na Christus. Gedurende deze periode begon het christendom zichzelf net te definiëren en christelijke feestdagen werden geïntegreerd in de populaire heidense tradities om de adoptie van de nieuwe religieuze overtuigingen te vergemakkelijken. Het christendom verspreidde zich vanuit deze regio door het werk van evangelisatoren en missionarissen en uiteindelijk bracht de Europese kolonisatie het naar plaatsen over de hele wereld. De culturen die het christendom hebben overgenomen, hebben ook de viering van Kerstmis aanvaard.

De legende van de kerstman begon met een Griekse bisschop in de vierde eeuw Klein Azië (het hedendaagse Turkije). Daar, in de stad Myra, kreeg een jonge bisschop, Nicholas genaamd, een reputatie van vriendelijkheid en vrijgevigheid door zijn familiefortuin uit te reiken aan minderbedeelden. Zoals een verhaal gaat, stopte hij met de verkoop van drie jonge vrouwen in de slavernij door voldoende goud te leveren om een ​​huwelijksschatting voor elk van hen te maken.

Volgens het verhaal gooide hij het goud door het raam en landde het in een kous die droogde bij het vuur. Naarmate de tijd verstreek, begon het woord 'vrijgevigheid' van bisschop Nicholas en kinderen hun kousen op te hangen bij het vuur in de hoop dat de goede bisschop hen zou bezoeken.

Bisschop Nicholas stierf op 6 december 343 CE. Hij werd kort daarna heilig verklaard als een heilige en de feestdag van Sinterklaas wordt gevierd op de verjaardag van zijn dood. De Nederlandse uitspraak van Sinterklaas is Sinterklaas. Toen Nederlandse kolonisten naar de Verenigde Staten kwamen, werd de uitspraak "anglicaans" en veranderde de kerstman die vandaag bij ons blijft. Er is weinig bekend over hoe Sint Nicolaas eruit zag. Afbeeldingen van hem beeldden vaak een lang, dun karakter af in een gewaad met een kap met een grijzende baard.

In 1822 schreef een Amerikaanse theologische professor, Clement C. Moore, een gedicht "A Visit from Saint Nicholas" (beter bekend als "The Night Before Christmas"). In het gedicht beschrijft hij 'Saint Nick' als een vrolijke elf met een ronde buik en een witte baard. In 1881, tekende een Amerikaanse cartoonist, Thomas Nast, een foto van de Kerstman met Moore's beschrijving. Zijn tekening gaf ons het hedendaagse beeld van de kerstman.

De oorsprong van de kerstboom is te vinden in Duitsland. In de prechristelijke tijden vierden de heidenen de Winter Solstice , vaak versierd met pijnboomtakken omdat ze altijd groen waren (vandaar de term groenblijvend). De takken waren vaak versierd met fruit, vooral appels en noten. De evolutie van de groenblijvende boom in de moderne kerstboom begint met Saint Boniface, op een missie vanuit een Groot-Brittannië (het moderne Engeland) door de bossen van Noord-Europa. Hij was daar om de heidense volken te evangeliseren en tot het christendom te bekeren. Verslagen van de reis zeggen dat hij tussenbeide kwam in het offer van een kind aan de voet van een eik (eiken worden geassocieerd met de Noorse god Thor ). Na het stoppen van het offer moedigde hij de mensen aan om zich in plaats daarvan rond de groenblijvende boom te verzamelen en hun aandacht af te leiden van bloedige offers naar daden van geven en vriendelijkheid. De mensen deden dat en de traditie van de kerstboom werd geboren. Eeuwenlang bleef het grotendeels een Duitse traditie.

De wijdverspreide verspreiding van de kerstboom naar gebieden buiten Duitsland gebeurde niet voordat koningin Victoria van Engeland Prins Albert van Duitsland trouwde.

Albert verhuisde naar Engeland en bracht zijn Duitse kersttradities met zich mee. Het idee van de kerstboom werd populair in het Victoriaanse Engeland nadat een illustratie van de koninklijke familie rond hun boom werd gepubliceerd in 1848. De traditie verspreidde zich vervolgens snel naar de Verenigde Staten samen met vele andere Engelse tradities.

Conclusie

Kerstmis is een historische feestdag die oude heidense gebruiken combineert met de meer recente universele tradities van het christendom. Het is ook een interessante reis over de hele wereld, een geografisch verhaal dat op veel plaatsen is ontstaan, vooral in Perzië en Rome. Het geeft ons het verslag van drie wijze mannen uit het oosten die een pasgeboren baby bezoeken in Palestina, de herinnering aan goede daden door een Griekse bisschop die in Turkije woont, het vurige werk van een Britse missionaris die door Duitsland reist, een kindergedicht van een Amerikaanse theoloog en de cartoons van een in Duitsland geboren artiest die in de Verenigde Staten woont. Al deze variëteit draagt ​​bij aan de feestelijke aard van Kerstmis, en dat maakt de vakantie tot een opwindende gebeurtenis. Interessant is dat wanneer we pauzeren om te onthouden waarom we deze tradities hebben, we aardrijkskunde te danken hebben.